donderdag 29 september 2022

Kaalie chaaliesaa

Kaalie chaaliesaa

Dohaa:
Djay djay Sietaaraam ké, madhya-waasienie Amb.
Déhoe darsj Djagdamb ab, karo na maatoe wielamb.
Djay Taaraa djay Kaaliekaa, djay dasj wiedyaawriend.
Kaalie chaaliesaa rachat, ék siedh-kawie hiend.

Hanoemaan-aartie

Hanoemaan-aartie

Refrein:
Aartie kiedjé Hanoemaan lalaa kie (2x)
Doeshtt dalan Raghoenaath kalaa kie,
aartie kiedjé Hanoemaan lalaa kie.

Shri Hari Wiesjnoe aartie

Shri Hari Wiesjnoe aartie

Refrein:
Djay Djagdiesj haré, Prabhoe djay Djagdiesj haré,
Bhakt djanan ké sankatt, chhan mé doer karé.
Om djay Djagdiesj haré.

Hanoemaan-chaaliesaa

Hanoemaan-chaaliesaa

Dohaa:

Sjrie-goeroe charan sarodj radj, niedj man moekoer soedhaar. Barnau Raghoewar biemal djasoe, djo daayak phal chaar. Boedhiehien tanoe djaan ké, soemierau Pawankoemaar. Bal boedhie wiedyaa déhoe mohie, harhoe kalésj wiekaar.

Gietaa-saar (de essentie van Bhagwad Geeta)

Gietaa-saar (de essentie van Bhagwad Geeta)

Kyoen wyarth chientaa karté ho? Kiessé wyarth ddarté ho? Kaun toemhé maar saktaa hay? Aatmaa na paydaa hotie hay, na martie hay.

Waarom maak je je zonder enige reden zorgen? Voor wie heb je zonder enige reden vrees? Wie kan jou doden? De ziel wordt noch geboren, noch kan ze sterven.

Badjrang-Baann

Badjrang-Baann

Dohaa

Nieshchay prém pratiet-té, wienay karé sanmaan, Téhie ké kaaradj sakal sjoebh siedh karé Hanoemaan.

Hanoemaan-aashttak

Hanoemaan-aashttak

Dit is een gebed bestaande uit 8 coupletten gericht aan Shri Hanoemaan.

Baal samay Rawie bhaksjh lieyo tab tienahoe lok bhayo andhieyaaro, taahie soe-traas bhayo djag ko yah sankatt kaahoe so djaat naa taarro. Déwan aanie karie bientie tab chhaarrie dieyo Rawie kasjtt niewaaro, ko nahie djaanat hay djag mé Kapie sankatt mochan naam tiehaaro.

Doergaa chaaliesaa

Doergaa chaaliesaa

Namo namo Doergé soekh karnie, Namo namo Ambé doekh harnie. Nierankaar hay djotie toemhaarie, tiehoen log phaylie oedjieyaarie.

Eerbiedig gegroet, O Doergaa, schenkster van vreugde, eerbiedig gegroet, O Ambaa , verdrijfster van smart. Onzichtbaar is uw licht, en toch is het over al de drie werelden verspreid.