Gietaa Djayantie (Gita Jayanti)
All day - 3 december 2022

Je zou het woord djayantie kunnen vertalen als verjaardag. Zo betekent Gietaa djayantie de verjaardag van Srie Gietaa.

In de Mahaabhaarat-oorlog vochten de Paanddaw-broeders tegen de Kauraw-broeders voor de waarheid, vrede en gerechtigheid. Ardjoen, één van de Paanddaws, de grote strijder, weigerde te vechten. Hij was toen vol van onwetendheid. Om deze weg te nemen en hem aan te moedigen om voor de waarheid te strijden, legde God Krishna de karm-yog (de weg van het handelen), bhaktie-yog (de weg van devotie) en gyaan-yog (de weg van de kennis) aan zijn devoot Ardjoen uit.

De wijsheid die Shri Krishna aan Ardjoen onderwees is ongetwijfeld het neusje van de zalm die de mens ooit heeft gekend. Deze omvat de essentie van de in de Wéds en Oepnieshads beschreven kennis en wijsheid.  (Wéd wordt  meestal geschreven als Veda.)

De kennis, onderwezen door God Krishna, wordt Shrimad Bhagwad Gietaa genoemd en bestaat uit 700 shloks (verzen) die in 18 hoofdstukken zijn ingedeeld. De dag waarop deze kennis volgens de Hindoese kalender (ekadashi Margasiersa) werd opgedragen, wordt Gietaa djayantie genoemd.

Organizer

Export

Location

Copyright © 2022 | Alle Rechten Voorbehouden | Designed by Sansaar.nl.