Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Sansaar.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sansaar.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sansaar.nl verstrekt.
Sansaar.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM SANSAAR.NL UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Sansaar.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Sansaar.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit sociale dienstverlening of advertentieovereenkomst.

HOE LANG SANSAAR.NL GEGEVENS BEWAART
Sansaar.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Sansaar.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Sansaar.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sansaar.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Sansaar.nl kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sansaar.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sansaar.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

BEVEILIGEN
Sansaar.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sansaar.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sansaar.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sansaar.nl op via info@sansaar.nl

Nieuws

Sansaar.nl en Suvidha Radio maken met diep leedwezen bekend dat van ons is heengegaan op 31 oktober, onze zeer gewaardeerde en bij …

Darshan van Satguru Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

De internationaal vooraanstaande Satguru Paramahamsa Sri Swami Vishwananda komt naar Nederland. Op zaterdag 19 november 2022 geeft Hij in het Gelderse Boven …