Browsing: Hindoeïsme

Inleiding Hindoeïsme

Een godsdienst is de hoogste behoefte van mensheid. Net zoals ons lichaam voedsel nodig heeft om in leven te blijven, heeft ons verstand godsdienstige ervaringen nodig om de juiste richting van het leven te bepalen. Van de vele godsdiensten is Hindoeïsme de oudste godsdienst. Het is in de naam van God het sociale systeem als voorbeeld voor de menselijke maatschappij. Het is eigenlijk een manier van leven.

Het Hindoeïsme kent niet één heilig geschrift, maar meerdere. De gepubliceerde literatuur erover is heel groot. De verhalen, de tradities en de psychologie zijn zo breed dat een enkel boek tekort zou schieten om het te beschrijven. Heilige Hindoegeschriften, waaronder de Wéds, bevatten na zoveel eeuwen nog volop zinvolle kennis voor de mensheid.

Hindoes geloven in één god, een algemene kracht in verschillende verschijningen zoals Brahmaa, Wiesjnoe, Sjiew en Doergaa. Het is daarom niet van belang of men alle verschijningsvormen aanbidt of slechts één. Uiteindelijk wordt de oppermachtige kracht aanbeden. Net zoals het water van verschillende rivieren uiteindelijk met het water van de oceaan mengt, zo wordt de verering van elke godheid door de Oppermachtige kracht geaccepteerd.

 

Dohaa: Djay Ganésh Gierdjaa soewan, mangal moel soedjaan. Bradjmohan karté wienay, déwa abhay wardaan. Hulde Ganésh, zoon van Gierdjaa (maataa Paarwatie), bron van geluk en leven, Bradjmohan…

Read More

Dohaa: Djanak djananie padamdoeradj, niedj mastak par dhaarie, bandau maatoe Saraswatie, boed-dhie bal dé daataarie. Poernn djagat mé wyaapt taw, mahiemaa amiet anantoe, Ramsaagar ké paap…

Read More

Sjrie Raamchandra kriepaaloe bhadjaman harann bhaw-bhay daaroennam, nawkandj lochan kandj moekh kar kandj pad kandjaaroennam. Kandarp aganniet amiet chhawie nal niel nierad soendaram, Pattpiet maanahoe tarriet…

Read More

Dohaa: Djay djay Sietaaraam ké, madhya-waasienie Amb. Déhoe darsj Djagdamb ab, karo na maatoe wielamb. Djay Taaraa djay Kaaliekaa, djay dasj wiedyaawriend. Kaalie chaaliesaa rachat, ék…

Read More