Hindi uitspraak

Voorwoord

Wij van de site, vinden een goede uitspraak van Hindi-woorden veel belangrijker dan de schrijfwijze.  Op deze site hanteren we dan ook een hele eigenwijze schrijfwijze. Voor velen is dit een doorn in het oog, men heeft kennelijk liever dat de Hindi naar de malle moer wordt geholpen, dan een aanpassing van hun schrijfwijze die veel verwarring in de uitspraak veroorzaakt.

Als je een beetje kritisch naar schrijfwijzen in de Hindifilms, websites, tijdschriften enzovoorts kijkt, zul je heel gauw concluderen dat men inconsequente schrijfwijzen hanteert. Mensen gebruiken bijvoorbeeld de “a” voor uitspraken als “aa” in “haar” maar ook als “e” in “de”. Als je daar geen vaste regel voor hebt en de letters door elkaar voor verschillende uitspraken gebruikt, geeft dat verwarring en kun je foute uitspraken krijgen en dat gebeurd helaas massaal.

De letter “v” bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de uitspraak “w”. Dit is gebaseerd op het Engels. In het Engels wordt de “v” uitgesproken als “w”. Maar wat doen onze jongeren in Nederland, ze lezen de “v” gewoon als “v” in het Nederlands. Hierdoor krijg je een heleboel verkeerde uitspraken.

Zo wordt de “u” gebruikt voor “oe” maar ook voor “e” als in “de”. Neem als voorbeeld de film “Dum”. De eigenlijke uitspraak van de “u” in “Dum” moet “e” als in het woordje “de” zijn, maar ik heb de raarste uitspraken gehoord. Ook wordt de “u” waar de uitspraak bedoeld als “oe” door een heleboel mensen gewoon als “u” in het woord “Utrecht” gelezen. Om dit soort praktijken te voorkomen heb ik een vaste regel bedacht voor de bezoekers van Sansaar.nl.

Ik heb gekozen voor de Nederlandse taal als basis voor de schrijfwijze van Hindi-woorden te gebruiken. Echter er zijn heleboel letters in het Hindi waarvan de klank met geen enkele Nederlandse letter overeen komt. Om alsnog die letters weer te geven heb ik ervoor gekozen verschillende letters te combineren om tot een zo goed mogelijke uitspraak te komen.

Ik hoop dat mensen steeds meer gaan realiseren dat de juiste uitspraak van zeer essentieel belang is bij het gebruiken van de Hindi- of Sanskrietwoorden. Verkeerde uitspraken in mantra’s kunnen tot fatale gevolgen leiden! Daarom dienen bezoekers eerst de onderstaande regels tot zich te nemen alvorens over te gaan tot in gebruik nemen van de mantra’s op Sansaar.nl. Ook de collega’s van andere sites wil ik aanraden geen materialen beschikbaar te stellen waarbij inconsequente schrijfwijzen toegepast zijn. De schrijfwijze van Sansaar.nl hoeft wat mij betreft niet gelimiteerd te blijven tot deze site.

Tot slot richt ik me tot de personen die niet eens zijn met het beleid van Sansaar.nl. Loop de boel hier niet te verzieken, doe liever wat aan het probleem van steeds vaker voorkomende verkeerde hindi-uitspraken. Denk aan woorden als “wéd”, ons hoogst geschrift, helaas overal uitgesproken als “vedaa”. “Sjiew” (naam van god Mahaadéw), vaak uitgesproken als Sjiewaaa of zelfs Sjiefaa. “Wieshnoe” (naam van god) vaak uitgesproken als “Fieshnoe”. Erger je liever aan dit soort uitspraken, want zo raken we onze mooie Hindi kwijt.

Veranderingen op termijn zijn niet uit te sluiten, maar nu gaat het wel erg snel. Vergelijk de situatie van 10 jaar geleden met nu, dan zul je zien dat vele Hindoestanen niet eens de juiste uitspraak van hun eigen naam meer kennen. Namen als Gajadhar, uitgesproken als “Gadjaadhar” is nu “Gaa-jaa-daar” geworden, Bandhoe is Baandoe geworden, Panday (uitgesproken als Paanddé”) is Paandaay geworden, Brijobhokun (uit te spreken als “Briedjbhoekhan”) is “Braayobokoen” geworden. Ja ik heb gelachen toen ik “farmaaish” van de laatst genoemde familie op de radio moest lezen en ik verplicht werd de naam als “Braayobokoen” te lezen. Als ik tegenwoordig naar een opbelprogramma op de Hindoestaanse radio luister, maak ik het zelden mee dat mensen hun namen correct opzeggen. Ik kan de wereld niet veranderen, maar kan minstens proberen de woorden die wij hier gebruiken zo logisch mogelijk neer te zetten dat er weinig of geen verwarring over de uitspraak ontstaat.

Instructie

Lees de Hindi-woorden op deze site zoals ze in de Nederlandse taal worden uitgesproken, behalve de onder genoemde letters. Ze zijn merendeels zo logisch mogelijk met meerdere letters samengesteld. Achter elke (samengestelde) letter heb ik de Hindi-letter vermeld waarvoor deze staat. Daar achter vind u een eenvoudig woord aan de hand waarvan u de uitspraak kunt achterhalen. Enige kennis van Hindi-woorden is wel noodzakelijk!

Let wel op dat de instructie niet altijd van toepassing is op namen van personen en plaatsen.

“a” staat voor en wordt gelezen als “e” in de

“bh” staat voor   en wordt gelezen als “bh” in bhaaloe (= beer)

“ch” staat voor en wordt gelezen als “ch” in choehaa (= muis)

“chh”  staat voor  en wordt gelezen als “chh” in chhaataa (= paraplu)

“dh” staat voor en wordt gelezen als “dh” in dhan (= rijkdom)

“dd” staat voor en wordt gelezen als “dd” in ddaalie (= boomtak)

“ddh” staat voor en wordt gelezen als “ddh” in ddhaknaa (= deksel)

“dj” staat voor en wordt gelezen als “dj” in djaal (= net)

“djh” staat voor en wordt gelezen als “djh” in djhaggrraa (= ruzie)

“é” of “e”  staat voor en wordt gelezen als “é” in tél (= olie)

“g” staat voor en wordt gelezen als “g” in gaay (= koe)

“gh” staat voor en wordt gelezen als “gh” in ghar (= huis)

“kh” staat voor en wordt gelezen als “kh” in pankhaa (= waaier)

“n ” (letter “n” cursief of klein) staat voor de “chandra-biendoe” .  Spreek deze letter niet uit maar gebruik hier slechts de neusklank. Zie als voorbeeld het eerder genoemd woord pankhaa.

“nn” staat voor wordt gelezen als “nn” in Naaraayann

“o” staat voor en wordt gelezen als “o” in sonaa (= goud)

“ph” staat voor en wordt gelezen als “ph” in phal (= vrucht)

“rr” wordt gelezen als “rr” in chierrieyaa (= vogel)

“sj” staat voor en wordt gelezen als “sj” in sjér (= tijger)

“sh” staat voor   en wordt gelezen als “sh” in rieshie

“th” staat voor en wordt gelezen als “th” in thaalie (= bord)

“tt” staat voor en wordt gelezen als “tt” in maattie (= zand)

“tth” staat voor wordt gelezen als “tth” in paatth (= les)

“y” staat voor en wordt gelezen als “y” in yaad (= herinnering)

Het is onmogelijk om alle mogelijke klanken die in de Hindi-taal gebruikt worden perfect weer te geven. Toch zul je door gebruik te maken van de bovengenoemde regels tot een behoorlijk goede uitspraak komen.

Veel succes,

Sjaam Mangal