Shaardiya Nawraatrie (Shardiya Navratri)
00:00 26 september 2022 to 23:00 4 oktober 2022

Nawraatrie betekent letterlijk negen nachten, hier horen natuurlijk ook de negen dagen bij. Deze komt vier keer per jaar voor, daarvan wordt over het algemeen maar twee gevierd. Dat gebeurt in de lente en in de herfst. Dit zijn de overgangstijden naar de twee voornaamste seizoenen (zomer en winter).

De Nawraatrie is astrologisch gezien een heilige tijd. In deze tijd wordt Mahaa-Sjaktie (opperkracht) aanbeden. Met Mahaa-Sjaktie wordt bedoeld, de allesomvattende Goddelijke kracht van dit universum die de schepping in beweging brengt en vormen creëert, maar ook de kracht van het denken en de alwetendheid. Sjaktie is het dynamische aspect van God en tevens het vrouwelijk principe.

Zij wordt ook Djagdambaa-maataa genoemd, hetgeen betekent moeder van de gehele wereld. Zij wordt gezien als de oer-kracht die de hele wereld van sjaktie (= kracht / energie) voorziet. God en Sjaktie zijn net als vuur en warmte, onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Door onbaatzuchtig aanbidden van Sjaktie kan men innerlijke kracht opbouwen om alle negatieve obstakels op te heffen.

Paarwatie, Laksjmie en Saraswatie, de gemalinnen van respectievelijk Sjiew, Wiesjnnoe (Vishnu) en Brahmaa, zijn de bekende verschijningen van Mahaa-sjaktie. Zij worden tijdens de Nawraatrie dan ook door veel Hindoes vereerd. De eerste drie dagen van de nawraatrie worden gewijd aan Mahaa-Kaalie (Maa Doergaa in haar vernietigende vorm), daarna worden respectievelijk Mahaa-Laksjmie en Mahaa-Saraswatie elk drie dagen vereerd. Mahaa-Kaalie, de machtige kracht van de vernietiging, wordt als eerste vereerd zodat de mens de negatieve neigingen en slechte eigenschappen in zich kan vernietigen en schoon schip kan maken met zijn innerlijk.

Vervolgens wordt Laksjmie-maataa, de personificatie van geluk, godin van rijkdom en voorspoed, geëerd om de positieve trekken en edele eigenschappen in de mens te ontwikkelen. Nadat de innerlijke persoonlijkheid en al het negatieve is gezuiverd en het positieve erin kan groeien, kan Saraswatie worden vereerd. Zij is de personificatie van intelligentie en godin van kunst en wetenschap.

Vooralsnog wijden veel Hindoes meeste poedjaa’s (vereringen) in de Nawraatrie aan Doergaa-maataa. Zij is de verschijningsvorm van Paarwatie-maataa, Laksjmie-maataa en Saraswatie-maataa als eenheid. Zij wordt geïdentificeerd als de meest volledige verschijningsvorm van Mahaa-Sjaktie en wordt Doergaa genoemd. Maa Doergaa bestaat weer uit negen gedaanten.

De nawraatriedagen zijn gewijd aan de negen gedaanten in de volgende volgorde:

dag 1: Sjaylpoetrie,
dag 2: Brahmchaarnie,
dag 3: Chandraghanttaa,
dag 4: Koesjmaanddaa,
dag 5: Skandmaataa,
dag 6: Katyaaynie,
dag 7: Kaalraatrie,
dag 8: Mahaa-gaurie
dag 9: Siedhiedaatrie.
De negen gedaanten kun je zien als de verschillende persoonlijkheden van Doergaa-maataa.

Een aantal Hiendoes verrichten elke dag van nawraatrie een poedjaa (verering) van een daarbij horende gedaante van Doergaa-maataa. In de totale negen dagen worden uiteindelijk dus alle gedaanten vereerd.

In veel gevallen verrichten Surinaamse Hindoes op één dag poedjaa (verering) voor alle negen gedaanten van Doergaa-maataa. De poedjaa bestaat uit een normale inleiding, de eigenlijke aan Naw-Doergaa gewijde verering, een rituele lezing, vuuroffers en het plaatsen van djhanddie (vlaggen ter ere van Doergaa-maata). Als offerspijs wordt lapsie-poerie, speciaal in ghie gebakken poerie en lapsie (brij van meel, suiker, melk en ghie) gemaakt. Tijdens de lezing worden verzen uit de Doergaa-sapt-sjatie (zevenhonderd verzen gewijd aan Doergaa-maata) voorgedragen.

Doergaa-maataa wordt aanbeden om veel positieve energie, innerlijke rust, reinheid, bescherming en levenskracht te verkrijgen.

Een makkelijke, maar toch een goede manier om zegen te verkrijgen is door het reciteren van Doergaa-mantra’s. Van de vele mantra’s is de volgende mantra een zeer effectieve:

“Om aeym hriem kliem Chaamoenddaayay wiech-ché namah”

Men doet zich goed aan om gedurende de gehele Nawraatrie vegetarisch voedsel te nuttigen en zich te onthouden van alcohol, sex en andere geneugten; zeker als men enige poedjaa’s verricht of mantra’s reciteert.

Organizer

Export

Location

Copyright © 2022 | Alle Rechten Voorbehouden | Designed by Sansaar.nl.