woensdag 22 maart 2023

Sanaatan dharm

Sanaatan dharm

De eigenlijke naam van Hindoeïsme is "Sanaatan Dharm". De Sanaatan dharm is de oudste religie op aarde. De betekenis van sanaatan is eeuwig. Dharm wordt vaak vertaald als godsdienst, de betekenis van dharm omvat echter veel meer.

Dharm heeft een zeer brede betekenis en is moeilijk in een paar zinnen weer te geven. Het kan worden gezien als een reeks principes voor het harmonisch en weldadig leven. Dharm omvat natuurwetten en is tevens de grondslag voor het gedrag van het individu en het fundament van de structuur van de menselijke gemeenschap. Het gehele sociale, godsdienstige en spirituele leven van de Hindoe wordt door Dharm geleid.

Dharm is constant, maar varieert van situatie tot situatie. Dharm is de bewuste actie in overeenstemming met de werkelijkheid van het ogenblik. Het leren van bewust handelen leert om in overeenstemming met de principes van de kosmos te handelen. Dharm is dus de actie die in overeenstemming is met kosmische kennis.

"Dhrietieh ksjamaa damo-stéyam sjaucham-iendrieya niegrah, dhier-wiedyaa satyam-krodho dasjank dharm laksjanam."
Er zijn volgens de Hindoegeschriften tien geboden voor de mens die direct uit Dharm voortvloeien. Deze zijn:

 • In moeilijke tijden kalmte bewaren
 • Vergiffenis schenken
 • Reinheid van geest en lichaam
 • Met goede zaken bezighouden
 • Juiste kennis nastreven (kennis van god)
 • Waarheid spreken
 • Zelfbeheersing
 • Niet stelen
 • Onder controle houden van de zinnen
 • Onder controle houden van woede

Al deze voorschriften zijn slechts een onderdeel van dharm.

"Ahiensaa parmo dharmah sarwa-praann-bhrietaam war, tasmaat praann-bhrietah sarwaan na hiensyaan-manoeshya kwachiet"
Dharm geeft gedragscodes voor alle situaties, waarbij niets beter is dan goed doen voor anderen (par-oepkaar). Er is niets erger dan iemand pijnigen.

"Na hie praannaat prieya-taram loké kienchan wiedyaté, tasmaad dayaam narah koeryaat yathaatmanie tathaa paré"
Niets in dit leven is geliefder dan het leven. Daarom moet een mens de ander net zo mededogen zoals u dat voor u zelf wenst. Of simpeler gezegd, behandel de ander niet anders dan wat je voor je zelf wenst.

Dharm kan misschien beter uitgelegd worden wanneer dit in verband wordt gebracht met gedragingen in het kader van zedelijkheid en ethiek, maar dit zijn slechts attributen van Dharm en niet Dharm zelf.

Het Dharm is altijd voor elke individu aanwezig. Het is bijvoorbeeld het Dharm van een individu in de kou om warme kleding te dragen, van de hongerige man om zich te voeden, van de student om goed te studeren, van een kind om zonder zorgen vrij te spelen, van de bejaarden om zich geestelijk te verrijken en van een moeder om voor haar kind te zorgen. Zo is Dharm de eeuwige waarheid die al het bestaan in juiste verhoudingen leidt. Het is onmogelijk Dharm te ontvluchten.

"Dhaarnaat dharmah"
Dharm is iets dat altijd zou moeten worden gedragen. Het is een krachtige middel dat ons van catastrofes redt en tot evolutie leidt.

Sanaatan dharm dankt zijn aanvang aan niets anders dan de eeuwige opperste ziel, Brahm.
In tegenstelling tot andere godsdiensten zoals Christendom, Islam en Boeddhisme, die allen hun aanvang duidelijk aan de naam van hun grondleggers verbonden, zoals Christus, Mohammed en Boedh, dankt Sanaatan Dharm zijn aanvang aan de opperste ziel zelf.

Alle godsdiensten kunnen in twee delen worden geclassificeerd, namelijk voorhistorische godsdiensten en historische godsdiensten, maar Sanaatan dharm kan in geen van deze twee categorieën worden ingedeeld. Het bestond zelfs vóór de geboorte van andere godsdiensten, het bestaat vandaag en zal hierna ook bestaan. De wet van natuur" zegt "alles wat aanvangt zal onvermijdelijk eindigen". Hier is de Sanaatan dharm een uitzondering op. Sanaatan heeft geen begin en daarom geen einde. Het strekt buiten de schepping en ondergang uit. Sanaatan is dus datgene dat tijdloos en eeuwig is. Het is dat wat buiten de cyclus van opkomst en ondergang, ontstaan en vernietiging, begin en einde staat.

Over Sanaatan dharm vinden we o.a. de volgende teksten in de geschriften:
"Sanaatanasya dharma ietie sanaatan dharmah"

"Sanaatanam parmaatmaa swaroepam praapyatie ietie"
Sanaatan dharm helpt ons een unie met de eeuwige ziel vormen.

Tenslotte kunnen we de volgende eigenschappen aan Sanaatan dharm ontlenen:

 • Sanaatan dharm is de geest van de mensheid.
 • Sanaatan dharm is het hart om de mensheid te voelen.
 • Sanaatan dharm is de examinator en de onderzoeker van geestelijk trouw.
 • Sanaatan dharm onderzoekt de redenen voor verwezenlijking.
 • Sanaatan dharm helpt je met zelfbeschouwing.
 • Sanaatan dharm is cultuur.
 • Sanaatan dharm is kennis.
 • Sanaatan dharm is fortuin en redding.
 • Sanaatan dharm verstrekt eeuwigheid.

Nieuws

Sansaar.nl en Suvidha Radio maken met diep leedwezen bekend dat van ons is heengegaan op 31 oktober, onze zeer gewaardeerde en bij onze luisteraars zeer geliefde medewerker / nieuwslezer, de heer M...

Stichting Shri Jai Hanuman Flevoland nodigt u uit voor de viering van Diewaalie (Diwali / Divali) op zaterdag 22 oktober 2022.

...

De internationaal vooraanstaande Satguru Paramahamsa Sri Swami Vishwananda komt naar Nederland.

...