woensdag 22 maart 2023

Holi

Holi

Holi, ook wel Phagoewaa genoemd, begint op de dag na Holikaa dahan en duurt tot de eerstkomende dinsdag (boerrhoewaa mangal).

 

Het Holi-feest wordt ‘s ochtends zingend en dansend ingeluid met het in de lucht gooien van het verbrandingsas van Holikaa. Daarna gaat men bij elkaar langs om sjoebh Holie (gelukkig Holi) te wensen. Vooral de jongeren gaan bij deze gelegenheid in grote getallen de straat op. Men besprenkelt en besmeurt elkaar met poeder en kleursels. Er wordt chautaal (speciale liederen ter gelegenheid van Holi) gezongen, uitbundig gegeten en gedanst.

Het Holi-feest is zowel een filosofisch als een religieus feest. Hieronder volgen de verschillende achtergronden.

Nieuwjaarsfeest
Zoals bij de meeste godsdienstige kalenders het geval is, wordt ook in de Hindoe-kalender gerekend met het maanjaar dat echter telkens met het zonnejaar in overeenstemming wordt gebracht. Het jaar eindigt met de volle maan van de maand phaalgoen waarop Holikaa dahan wordt gevierd en begint met Holi op de eerste dag van de maand Chaytra. 

Lentefeest
Het Hindoe-nieuwjaar valt samen met het begin van de lente, die nieuw leven in de natuur met zich meebrengt. Holi verzinnebeeldt het einde van de winter (het koude en sombere jaargetijde) en het begin van de lente (het warme en fleurige jaargetijde). De lente staat symbool voor de overwinning van het warme en bruisende leven op de kille krachten van de dood. Het brengt de mens hoop en vertrouwen. Door de viering van de lente wordt de Holi ook Wasant-oetsaw genoemd. Men neemt afscheid van de winter en begroet het voorjaar. Officieel wordt aangenomen, dat de kracht van de winter tegen de vijfde van de maand Maagh is uitgewoed. Die dag geldt daarom als het theoretische begin van de lente en wordt met Wasant-Panchhamie aangeduid. Het is op deze dag dat de Holikaa wordt geplant, waarmee een aanvang wordt gemaakt met de voorbereidingen voor de Holikaa-dahan en het Holie-feest.

Eenheidsfeest
Het Holi-feest wordt ook gezien als uitdrukking van de Hindoe-eenheidsfilosofie. Door elkaar met kleursel, poeder, of parfum te besmeuren geeft men aan dat de mens in gelijkheid met elkaar, in harmonie dient door te brengen.

Overwinningsfeest
Het Holi-festival wordt sterk gekenmerkt met een gevoel van overwinning van het goede op het kwaad en devotie op ambitie. Dit komt door de gebeurtenissen rondom Prahlaad waarbij god Wiesjnoe (Vishnu) hem steeds in bescherming nam.

Koning Hieranyakashap was een ambitieuze heerser die streefde naar absolute macht. Hij wilde aanbeden worden als een god. Toen dit bekend werd weigerde zijn eigen zoon Prahlaad om zijn vader te gehoorzamen. Prahlaad was een erg toegewijde devoot van god Wiesjnoe en was niet van plan om iemand anders te aanbidden. De trotse koning was woedend over dit gedrag en besloot Prahlaad hier zwaar voor te laten straffen. Hij schakelde zijn manschap in om Prahlaad door middel van pijniging op andere gedachten te brengen.
Prahlaad kreeg met vele soorten martelingen te maken; oplopend van licht naar zwaar. Stokslagen, van de berg afgeduwd en door giftige slangen gebeten worden, zijn maar enkele voorbeelden van de gruwelijkheden. Maar wie de bescherming van god zelf geniet hoeft natuurlijk voor niets te vrezen. Prahlaad werd telkens door god Wiesjnoe gered en kwam ongedeerd uit elke beproeving.

Raadhaa en Kriesjna
Een andere essentie van Holi wordt gegeven door Shri Krishna’s liefdesspel met Raadhaa. God Krishna wordt hier gezien als een minnaar die met zijn lichthartige passie het Holifeest begeleidt. De Holiviering in enkele delen van India staat dan ook vooral in het teken van de liefde van Raadhaa en Krishna.

 

 

 

Nieuws

Sansaar.nl en Suvidha Radio maken met diep leedwezen bekend dat van ons is heengegaan op 31 oktober, onze zeer gewaardeerde en bij onze luisteraars zeer geliefde medewerker / nieuwslezer, de heer M...

Stichting Shri Jai Hanuman Flevoland nodigt u uit voor de viering van Diewaalie (Diwali / Divali) op zaterdag 22 oktober 2022.

...

De internationaal vooraanstaande Satguru Paramahamsa Sri Swami Vishwananda komt naar Nederland.

...