Raksjaa bandhan

Raksjaa bandhan

Raksjaa bandhan, ook wel bekend onder de naam raakhie, vindt jaarlijks plaats op de dag van volle maan in de maand “Shraawan” (valt meestal in augustus).

Raksjaa betekent bescherming en bandhan betekent binding. Vrij vertaald betekent Rakjsaa bandhan de beschermende binding; binding zou hier ook vertaald kunnen worden als relatie. In vroegere tijden bond de leerling een koord om de pols van zijn goeroe en de bevolking een koord voor haar leiders, die op hun beurt beloofden de belangen van de leerling respectievelijk de bevolking te zullen beschermen. Nu is Raksjaa bandhan meer bekend vanwege de traditie van broers en zusters.

Op deze dag richten broers en zusters extra aandacht op hun relatie. Zussen gaan vaak naar hun broers om een eenvoudige ceremonie te houden. Deze houdt in dat de zus een aartie van de broer afneemt, een amulet om de rechterpols van de broer bindt en vervolgens haar broer wat zoetigs aanbiedt, bijvoorbeeld laddoe of djalebie. De broer beantwoordt het geheel met het overhandigen van een cadeau of wat geld aan de zus. In feite belooft de broer zijn zus haar waar nodig te zullen beschermen en te helpen.

De panddiet (priester) in Suriname ging vroeger op Raksjaa bandhan bij zijn leerlingen op bezoek om hen de raakhie (beschermingskoord) te binden. Deze was bedoeld als bescherming tegen kwade invloeden.