Wasant panchhamie

Wasant panchhamie

Wasant Panchhamie is de vijfde dag van soekla paksj van de maand Maagh. Soekla-paksj is de periode van 15 dagen wanneer de maan van donker naar licht verandert.

Op deze dag wordt godin Saraswatie vereerd. Zij is de godin van kennis, wijsheid, muziek, kunst en literatuur, daarom erg populair onder studenten en artiesten. Ook wordt op deze dag de godheid van de liefde,  Kaamdew, geëerd.

Op Wasant Panchhamie wordt in diverse buurten een Holikaa plantje geplant als symbool van het kwade. Holikaa was de zuster van de demonen-koning Hieranyakashap en vader van de gelovige jonge Prahlaad. Zie verder de achtergrondinformatie van Holikaa dahan.

De uit Suriname afkomstige Hindoes wijden op Wasant Panchhamie over het algemeen minder aan Maataa Saraswatie. Zij leggen meer de nadruk op ceremoniën gericht op de aanplant van de Holikaa. Nadat de Holikaa met behulp van mantra's en gebeden door een panddiet is geplant, wordt een begin gemaakt met het oprichten van een stapel rondom de Holikaa-plant bestaande uit takken, bladeren en ander licht brandbaar materiaal. Deze stapel wordt op Holikaa dahan (een dag voor Holi) verbrand.

Men gelooft in het algemeen dat de winter tegen de vijfde dag van de maand Maagh is uitgewoed. Deze dag geldt daarom als het theoretische begin van de lente.