donderdag 29 september 2022

Plichten

Plichten

Er zijn dagelijkse plichten en algemene plichten.

Dagelijkse plichten

Het Hindoeïsme kent veel leefregels die erg belangrijk zijn in het leven van de mens. Er zijn vijf dagelijkse plichten (yagya's), sommige van godsdienstige aard en andere meer op het gedrag in het algemeen gericht:

 De Brahma-yagya vraagt de Hindoe zijn gebeden 's ochtends en 's avonds op te zeggen, bepaalde yoga's uit te oefenen, gewijde boeken lezen en bepaalde rituelen uit te voeren.

  • De déw-yagya betreft een godvruchtig leven in algemene zin.
  • De atiethie-yagya, de plicht tot gastvrijheid.
  • De pietrie-yagya, de zorg voor eigen ouders en andere ouderen.
  • De balliewayshwa-yagya, de zorg voor al wat groeit en bloeit

 

Algemene plichten

Er zijn drie 'algemene' verplichtingen (rienn's):

  • De déw-rienn: Verplichtingen ten opzichte van de schepper. Dienstbaarheid aan de samenleving en de religieuze gemeenschap maken hiervan deel uit.
  • De Pietrie-rienn: Verplichtingen ten opzichte van ouderen. Ook ceremoniën voor overledenen vallen hieronder.
  • De rieshie-rienn: Het eerbetoon aan allen die voor ons hebben geleefd en hebben bijgedragen aan een betere maatschappij.