donderdag 29 september 2022

Shri Doergaa aartie

Shri Doergaa aartie

Refrein:
Djay Ambé Gaurie, mayyaa, djay Sjyaamaa Gaurie.
Toemko nieshdien dhyaawat, Harie Brahmaa Sjiewrie,
Djay Ambé....

Coupletten:

Maang siendoer wieraadjat, ttieko mriegmad ko.
Oedjwalsé dou naynaa, chandrawadan nieko,
Djay Ambé....

Kanak samaan kaléwar, raktaambar raadjay.
Rakt-poeshp gal maalaa, kantthan par saadjay.
Djay Ambé....

Kéharie waahan raadjat, kharrag khappar dhaarie.
Soer nar moenie-djan séwat, tienké doekh-haarie,
Djay Ambé....

Kaanan koenddal sjobhiet, naasaagré motie,
Kottiek chandra diewaakar, raadjat sam djyotie,
Djay Ambé....

Sjoembh Nieshoembh biedaaré, Mahieshaasoer ghaatie.
Dhoemra wielochan naynaa, nieshdien madmaatie.
Djay Ambé....

Chand Moendd sanghaaré, sjonniet biedj haré.
Madhoe Kayttabh doy maaré, soer bhayhien karé.
Djay Ambé....

Brahmaannie, Roedraannie, toem Kamlaa raanie.
Agam niegam bakhaanie, toem Sjiew pattraanie.
Djay Ambé....

Chausatth yoginie mangal gaawat, nrietya karat Bhayro.
Baadjat taal mriedangaa, aroe baadjat ddamroe.
Djay Ambé...

Toem hie djag kie maataa, toem hie ho bhartaa.
Bhaktan kie doekh hartaa, soekh sampatie kartaa.
Djay Ambé....

Bhoedjaa chaar atie sjobhiet, war moedraa dhaarie.
Man-waanchhiet phal paawat, séwat nar naarie,
Djay Ambé....

Kanchan thaal wieraadjat, agar kapoer baatie.
Sjrie Maalkétoe mé raadjat, kottie ratan djyotie,
Djay Ambé....

Sjrie Ambaa djie kie aartie, djo koyie nar gaawé,
Kahat Sjiewaanand swaamie, soekh sampatie paawé.
Djay Ambé....