donderdag 29 september 2022

Shri Raamaayan aartie

Shri Raamaayan aartie

Refrein:
Aartie Shri Raamaayan djie kie,
kieratie kaliet laliet Sieya pie kie.

Coupletten:
Gaawat Brahmaadiek moenie Naarad, Waalmiekie wiegyaan wiesjaarad. Soek Sanakaadie Shésj aroe Saarad, barnie Pawansoet kieratie niekie. Aartie Shri Raamaayan djie kie...

Gaawat Wéd poeraan ashtt-das, chhawo shaastra sab granthan ko ras, moenie djan dhan santan ko sarbas, saar ans sam-mat sab-hie kie. Aartie Shri Raamaayan djie kie...

Gaawat santat Sjambhoe Bhawaanie, aroe ghatt sambhaw moenie wiegyaanie, Wyaas aadie kawiepoenga bakhaanie, Kaak-bhoeshoenddie Garoerr ké hie kie. Aartie ShrieRaamaayan djie kie...

Kaliemal harnie wieshay ras phiekie, soebhag sienghaar moektie djoebtie kie, dalan rog bhaw moerie amie kie, taat maat sab wiedhie Toelsie kie. Aarti Shri Raamaayan djie kie...