donderdag 29 september 2022

Hanoemaan-aartie

Hanoemaan-aartie

Refrein:
Aartie kiedjé Hanoemaan lalaa kie (2x)
Doeshtt dalan Raghoenaath kalaa kie,
aartie kiedjé Hanoemaan lalaa kie.

 Coupletten:

Djaaké bal sé gierwar kaanpé,
rog dosja kachhoe niekatta naa djhaanké.
Andjanie poetra mahaabal daayie,
santan ké prabhoe sadaa sahaayie.

Dé bieraa Raghoenaath patthaayé,
Lankaa so kott samoedra sie khaayie,
Djaat Pawan-soet waar na laayie.

Lankaa djaarie asoer sanghaaré,
Sieyaa Raam djie ké kaadj sanwaaré.
Laksjman moerchhiet parré sakaaré,
aanie sandjiewan praann oebaaré.

Paytthie paataal torie yam kaaré,
Ahieraawan ké bhoedjaa oekhaarré.
Baanyé bhoedjaa asoer dal maaré,
daahiené bhoedjaa sant djan taaré.

Soer nar moenie aartie oetaaré,
djay djay djay Hanoemaan oechaaré.
Kanchan thaal kapoer lau chhaayie,
aartie karat Andjanaa maayie.
Djo Hanoemaan djie kie aartie gaawé,
Wasie Waykoentth param pad paawé.