woensdag 10 augustus 2022

Raam aartie

Raam aartie

Sjrie Raamchandra kriepaaloe bhadjaman harann bhaw-bhay daaroennam, nawkandj lochan kandj moekh kar kandj pad kandjaaroennam.

Kandarp aganniet amiet chhawie nal niel nierad soendaram, Pattpiet maanahoe tarriet roechie sjoechie naumie djanam soetaawaram.

Bhadjoe dienbandhoe dienésj daanaw dalan doeshtt niekandanam, Raghoenandan aanand kand kosalchandra Dasjrath nandanam.

Sjier moekoett koenddal tielak charoe oedaar ang wiebhoeshnnam, adjaanoe-bhoedj sjar-chaap dhar sangraam djiet khar-doeshannam.

Ietie wadiet Toelsiedaas Sjankar sjésh moenieman randjanam, mam hrieday kandj niewaas koeroe kaamaadie khal dal gandjanam.